Graadmeter | 2022 - indicatief gemiddelde: 117%

Stand van zaken dekkingsgraad 

De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in 2022 gestegen naar 117%. In het afgelopen jaar ontstond door de energiecrisis een sterke inflatie en verhoogden centrale banken wereldwijd de rentetarieven. Omdat de langlopende rente steeg, leidde dit tot hoge dekkingsgraden bij de pensioenfondsen. Per 1 januari 2023 zal de dekkingsgraad naar verwachting wel omlaag gaan doorinmiddels toegekende indexaties.

Wat is de dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een graadmeter voor de financiële gezondheid van een pensioenfonds en geeft aan of een fonds voldoende geld in kas heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen. Met andere woorden: of het in staat is de pensioenen uit te keren. Niet alleen aan huidige, maar ook aan toekomstige gepensioneerden. De dekkingsgraad wordt uitgedrukt in een percentage.

Er gelden wettelijke regels voor de dekkingsgraad. Bijvoorbeeld: alleen als de dekkingsgraad boven de 110% is, mag een pensioenfonds de pensioenen (gedeeltelijk) indexeren, oftewel (gedeeltelijk) laten meestijgen met de prijzen.
Als de dekkingsgraad te laag is, moet een pensioenfonds maatregelen nemen om zijn financiële situatie te verbeteren.

Regels dekkingsgraad:

Dekkingsgraad:

<104%

104-110>%

≥ 110%

Acties pensioenfonds:

Maatregelen nemen

Geen indexatie

indexatie mogelijk