Pensioenen: dekkingsgraad

Graadmeter

De dekkingsgraad is een graadmeter voor de financiële gezondheid van een pensioenfonds en geeft aan of een fonds voldoende geld in kas heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen. Met andere woorden: of het in staat is de pensioenen uit te keren. Niet alleen aan huidige, maar ook aan toekomstige gepensioneerden. De dekkingsgraad wordt uitgedrukt in een percentage.

Er gelden wettelijke regels voor de dekkingsgraad. Bijvoorbeeld: alleen als de dekkingsgraad boven de 110% is, mag een pensioenfonds de pensioenen (gedeeltelijk) indexeren, oftewel (gedeeltelijk) laten meestijgen met de prijzen.
Als de dekkingsgraad te laag is, moet een pensioenfonds maatregelen nemen om zijn financiële situatie te verbeteren.


Regels dekkingsgraad:

Dekkingsgraad

<104%

104-110%

≥ 110%

Acties pensioenfonds

Maatregelen nemen

Geen indexatie

indexatie mogelijk 

Stand van zaken dekkingsgraad.

Door rentestijging en het verdere herstel van de aandelenmarkten is de financiële positie van pensioenfondsen in augustus verbeterd.

Augustus was een goede maand voor de financiële markten waarin de trend van het herstel zich doorzette. Pensioenfondsen profiteerden zowel van het resultaat op hun beleggingen, als ook van de iets oplopende rente die ontstond door een voorzichtig economisch herstel.

De gemiddelde dekkingsgraad kwam uit op 96 procent, tegen hiervoor 93 procent.  Voor elke euro aan toekomstige pensioenverplichtingen was er dus zo’n 96 cent in kas. Hiermee zou men voldoen aan de tijdelijk versoepelde minimumgrens van de overheid, die nu op 90 procent zit.  Zou men hier aan het eind van het jaar onder zitten, dan moet er gekort worden.

Terug naar overzicht