Pensioenen: dekkingsgraad

Graadmeter | mei 2021 - indicatief gemiddelde: 109%

Wat is de dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een graadmeter voor de financiële gezondheid van een pensioenfonds en geeft aan of een fonds voldoende geld in kas heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen. Met andere woorden: of het in staat is de pensioenen uit te keren. Niet alleen aan huidige, maar ook aan toekomstige gepensioneerden. De dekkingsgraad wordt uitgedrukt in een percentage.

Er gelden wettelijke regels voor de dekkingsgraad. Bijvoorbeeld: alleen als de dekkingsgraad boven de 110% is, mag een pensioenfonds de pensioenen (gedeeltelijk) indexeren, oftewel (gedeeltelijk) laten meestijgen met de prijzen.
Als de dekkingsgraad te laag is, moet een pensioenfonds maatregelen nemen om zijn financiële situatie te verbeteren.

Regels dekkingsgraad:

Dekkingsgraad

<104%

104-110>%

≥ 110%

Acties pensioenfonds

Maatregelen nemen

Geen indexatie

indexatie mogelijk 

Noot:
Pensioenfondsen hoeven op 31 december 2020 hun pensioenen niet te korten bij een dekkingsgraad van 90% of hoger in plaats van de wettelijke 105%. Dat schrijft minister Koolmees van SZW in een brief aan de Tweede Kamer over de wetsvoorstellen ter uitwerking van het Pensioenakkoord.

Stand van zaken dekkingsgraad.

Door de rentestijging en het steeds verder oplopen van de aandelenmarkten heeft de financiële positie van pensioenfondsen zich in de voorgaande maanden verbeterd.

De gemiddelde dekkingsgraad van de pensioenfondsen is in april 2021 gestegen naar 109%.
De samenhang van de zowel stijgende rente als stijgende aandelenkoersen leidde in april tot verder dalende verplichtingen en extra vermogen. 

Mei 2021 laat een stabilisatie van deze 109% zien, doordat de rente min of meer stabiel bleef en ook de aandelenkoersen niet erg veel veranderden.


Terug naar overzicht