Pensioenen: dekkingsgraad

Graadmeter | augustus 2021 - indicatief gemiddelde: 109%

Wat is de dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een graadmeter voor de financiële gezondheid van een pensioenfonds en geeft aan of een fonds voldoende geld in kas heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen. Met andere woorden: of het in staat is de pensioenen uit te keren. Niet alleen aan huidige, maar ook aan toekomstige gepensioneerden. De dekkingsgraad wordt uitgedrukt in een percentage.

Er gelden wettelijke regels voor de dekkingsgraad. Bijvoorbeeld: alleen als de dekkingsgraad boven de 110% is, mag een pensioenfonds de pensioenen (gedeeltelijk) indexeren, oftewel (gedeeltelijk) laten meestijgen met de prijzen.
Als de dekkingsgraad te laag is, moet een pensioenfonds maatregelen nemen om zijn financiële situatie te verbeteren.

Regels dekkingsgraad:

Dekkingsgraad:

<104%

104-110>%

≥ 110%

Acties pensioenfonds:

Maatregelen nemen

Geen indexatie

indexatie mogelijk

Noot:
Pensioenfondsen hoeven op 31 december 2020 hun pensioenen niet te korten bij een dekkingsgraad van 90% of hoger in plaats van de wettelijke 105%. Dat schrijft minister Koolmees van SZW in een brief aan de Tweede Kamer over de wetsvoorstellen ter uitwerking van het Pensioenakkoord.

Stand van zaken dekkingsgraad 

Met name door het steeds verder oplopen van de aandelenmarkten heeft de financiële positie van pensioenfondsen zich in de voorgaande maanden over het geheel genomen verbeterd. 
De dekkingsgraad kwam in juni 2021 ‘zelfs’ op 110%. Dit hield in juli helaas geen stand. De forse rentedaling werd door het positieve rendement op de beleggingen weliswaar getemperd, maar leverde toch tot een daling van de gemiddelde dekkingsgraad op tot 108%.
Doordat in augustus 2021 de rente nauwelijks in beweging kwam, maar het rendement op aandelen weer verder toenam, steeg de indicatief gemiddelde dekkingsgraad naar 109%.Terug naar overzicht