Pensioenen: dekkingsgraad

Wat is de dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een graadmeter voor de financiële gezondheid van een pensioenfonds en geeft aan of een fonds voldoende geld in kas heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen. Met andere woorden: of het in staat is de pensioenen uit te keren. Niet alleen aan huidige, maar ook aan toekomstige gepensioneerden. De dekkingsgraad wordt uitgedrukt in een percentage.

Er gelden wettelijke regels voor de dekkingsgraad. Bijvoorbeeld: alleen als de dekkingsgraad boven de 110% is, mag een pensioenfonds de pensioenen (gedeeltelijk) indexeren, oftewel (gedeeltelijk) laten meestijgen met de prijzen.
Als de dekkingsgraad te laag is, moet een pensioenfonds maatregelen nemen om zijn financiële situatie te verbeteren.

Regels dekkingsgraad:

Dekkingsgraad:

<104%

104-110>%

≥ 110%

Acties pensioenfonds:

Maatregelen nemen

Geen indexatie

indexatie mogelijk

Noot:
Pensioenfondsen hoeven op 31 december 2020 hun pensioenen niet te korten bij een dekkingsgraad van 90% of hoger in plaats van de wettelijke 105%. Dat schrijft minister Koolmees van SZW in een brief aan de Tweede Kamer over de wetsvoorstellen ter uitwerking van het Pensioenakkoord.

Stand van zaken dekkingsgraad 

De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in 2021 opgelopen naar 115%.
Vooral aandelen deden het goed, maar de recente stijging van de rente in december hielp mee aan deze stijging.
De hievoor genoemde versoepeling van de kortingsregeling hebben veel fondsen niet meer nodig.