Uitspraak van de kantonrechter over leeftijdsafhankelijke werknemersbijdrage.

De nieuwe pensioenwet treedt een jaar later dan verwacht in werking: uiterlijk 1 januari 2023. Partijen krijgen maximaal vier jaar de tijd voor de nodige aanpassingen, dus tot 1 januari 2027.

Dit wetsvoorstel komt voort uit de afspraken in het pensioenakkoord