UPO - Mooi weer | Verwacht Weer | Slecht weer.

UPO - Uniform Pensioenoverzicht

De grootste veranderingen gelden voor de beschikbare premieregelingen en we leggen graag uit wat deze veranderingen inhouden. 
Aan het eind zeggen we ook kort nog iets over de verzekerde middelloonregelingen.
Maar eerst de beschikbare premieregeling: het te verwachten pensioen zoals wordt aangegeven op het UPO van deelnemers aan beschikbare premieregelingen is dit jaar voor veel deelnemers (aanzienlijk) lager dan vorig jaar.

Hoe ontstaat het verwacht pensioen?!

Zoals bekend, hangt het te verwachten pensioen in een beschikbare premieregeling onder meer af van beleggingsresultaten, de rentestand en de gemiddelde levensverwachting. Daardoor is het pensioen niet zeker.
Om deelnemers beter inzicht te geven is het voor pensioenuitvoerders sinds enige tijd verplicht om het pensioen te tonen in 3 situaties, namelijk bij de verwachte marktomstandigheden -verwacht weer-, wanneer het meezit -mooi weer- en wanneer het tegenzit -slecht weer.
Om pensioenen goed vergelijkbaar te maken gebruiken alle uitvoerders hiervoor dezelfde rekenmethode (Uniforme Reken Methodiek – URM).
Deze rekenmethode gaat uit van een ‘scenario-set’ van 2.000 of 10.000 economische scenario’s die door De Nederlandsche Bank (DNB) wordt gepubliceerd.

Wijzigingen per 1 januari 2021

DNB publiceert ieder kwartaal de scenario-set waardoor de uitkomsten sowieso al kunnen fluctueren. Maar per 1 januari van dit jaar zijn echter ook een aantal belangrijke parameters aangepast.
Zo is de lange termijn renteverwachting verlaagd, de verwachte prijsinflatie verhoogd en is het verwachte aandelenrendement ook verhoogd.
De lagere rente en hogere inflatie hebben meer impact dan het hogere aandelenrendement. Per saldo worden de te verwachten pensioenbedragen daardoor lager. Het effect op individueel niveau hangt onder andere af van de leeftijd van de deelnemer.

Werknemers informeren

Het te verwachten pensioen is zichtbaar op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO), op www.mijnpensioenoverzicht.nl en via het persoonlijke portaal van de pensioenuitvoerder. De lagere uitkomsten zijn op zich nu dus al zichtbaar voor de deelnemer, maar uiterlijk 1 oktober verstrekt de pensioenuitvoerder de UPO’s aan de deelnemers.
Wij verwachten dat er hierdoor vragen van deelnemers zullen ontstaan wanneer zij deze vergelijken met het UPO van vorig jaar.

Ook verwachten we dat de meeste verzekeraars de deelnemers bij het versturen van de nieuwe UPO’s informeert over deze wijziging. Maar we kunnen ons ook voorstellen dat je de werknemers zelf alvast wil informeren.
We hebben hiervoor een concepttekst opgesteld die je hiervoor eventueel kan gebruiken.

Je kunt hiervoor contact met ons opnemen.   Contactformulier


UPO bij verzekerde middelloonregelingen

Hier gaan de verwachtingen veel minder achteruit, omdat er een gegarandeerde uitkering is toegezegd en die is niet afhankelijk van de marktrente. Maar er wordt bijvoorbeeld wel met de veronderstelde inflatie rekening gehouden. Hierdoor worden de verwachte pensioenen ongeveer 2 à 3% lager ingeschat.